سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عليرضا خندان

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مجري دكور (۲) / دكور (۱) / جامه دار  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مجري دكور   دكور   جامه دار  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري دكور   دكور   جامه دار  
 1. مجري دكور  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پرسه در مه (۱۳۸۸)
  ۲ -  مجردها (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري دكور   دكور   جامه دار  
 1. دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري دكور   دكور   جامه دار  
 1. جامه دار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ملك سليمان (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.