سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ماندانا برنده فرد

 

فيلم شناسی :   عكس (۱) / طراح صحنه و لباس (۱) / فعاليتهاي رايانه اي  (۱) فيلم شناسی :   عكس   طراح صحنه و لباس   فعاليتهاي رايانه اي  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ماجراهاي اينترنتي (چاي نت) (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   عكس   طراح صحنه و لباس   فعاليتهاي رايانه اي  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ماجراهاي اينترنتي (چاي نت) (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   عكس   طراح صحنه و لباس   فعاليتهاي رايانه اي  
 1. فعاليتهاي رايانه اي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ماجراهاي اينترنتي (چاي نت) (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.