سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ترانه مهاجر

 

فيلم شناسی :   دستيار صدابردار (۱) / دستيار صداگذاري (۵) / سينك صدا (۱) / سينكرون (۱) / دستيار ميكس  (۲) فيلم شناسی :   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   سينك صدا   سينكرون   دستيار ميكس  
 1. دستيار صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ديوار (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   سينك صدا   سينكرون   دستيار ميكس  
 1. دستيار صداگذاري  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آقا يوسف (۱۳۸۹)
  ۲ -  احضار شدگان (۱۳۸۶)
  ۳ -  زمستان است (۱۳۸۴)
  ۴ -  خوابگاه دختران (۱۳۸۳)
  ۵ -  طبل بزرگ زير پاي چپ (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   سينك صدا   سينكرون   دستيار ميكس  
 1. سينك صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شارلاتان (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   سينك صدا   سينكرون   دستيار ميكس  
 1. سينكرون  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پنج عصر (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   سينك صدا   سينكرون   دستيار ميكس  
 1. دستيار ميكس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  احضار شدگان (۱۳۸۶)
  ۲ -  زمستان است (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.