سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عليرضا كريم نژاد

 

فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري (۱) / دستيار صدابردار  (۴) فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار صدابردار  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نقاب (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار صدابردار  
 1. دستيار صدابردار  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مديوم (۱۳۸۷)
  ۲ -  آتش سبز (۱۳۸۶)
  ۳ -  شب (۱۳۸۶)
  ۴ -  سه زن (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.