سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

امير زمستانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / دستيار فيلمبردار (۱) / دستيار نورپردازي (۱) / پشتيباني فني (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   پشتيباني فني   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خيابان هاي آرام (۱۳۸۹)
  ۲ -  آن مرد آمد (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   پشتيباني فني   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پاداش سكوت (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   پشتيباني فني   گروه فني  
 1. دستيار نورپردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هميشه پاي يك زن در ميان است (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   پشتيباني فني   گروه فني  
 1. پشتيباني فني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سبيل مردونه (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي   پشتيباني فني   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جنگ كودكانه (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.