سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احسان رفيعی جم

 

فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار (۲) / فيلمبردار (۱) / گروه فيلمبرداري (۳) / دستيار فيلمبردار (۲) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   امور فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  نازنين (۱۳۹۲)
  ۲ -  جيب بر خيابان جنوبي (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   امور فني  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آنجا همان ساعت (۱۳۹۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شش و بش (۱۳۸۹)
  ۲ -  پسران آجري (۱۳۸۵)
  ۳ -  هشت پا (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سيب و سلما (۱۳۸۹)
  ۲ -  ترديد (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  برگ برنده (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.