سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مسعود شاپورزاده

 

فيلم شناسی :   چاپ (۱۲) / ظهور  (۱۲) فيلم شناسی :   چاپ   ظهور  
 1. چاپ  : (۱۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قبرستان غيرانتفاعي (۱۳۸۹)
  ۲ -  مرگ سپيد (۱۳۸۹)
  ۳ -  درباره الي (۱۳۸۷)
  ۴ -  دلخون (۱۳۸۷)
  ۵ -  دستهاي خالي (۱۳۸۵)
  ۶ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)
  ۷ -  ابراهيم خليل الله (۱۳۸۴)
  ۸ -  شبانه (۱۳۸۴)
  ۹ -  مسيح (۱۳۸۴)
  ۱۰ -  در به درها (۱۳۸۳)
  ۱۱ -  مهمان مامان (۱۳۸۲)
  ۱۲ -  رسم عاشق كشي (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   چاپ   ظهور  
 1. ظهور  : (۱۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  درباره الي (۱۳۸۷)
  ۲ -  دستهاي خالي (۱۳۸۵)
  ۳ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)
  ۴ -  ابراهيم خليل الله (۱۳۸۴)
  ۵ -  شبانه (۱۳۸۴)
  ۶ -  مسيح (۱۳۸۴)
  ۷ -  در به درها (۱۳۸۳)
  ۸ -  شاه خاموش (۱۳۸۲)
  ۹ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)
  ۱۰ -  مهمان مامان (۱۳۸۲)
  ۱۱ -  رسم عاشق كشي (۱۳۸۱)
  ۱۲ -  قارچ سمي (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.