سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی حيدری عشاق

 

فيلم شناسی :   چاپ (۱۱) / ظهور  (۶) فيلم شناسی :   چاپ   ظهور  
 1. چاپ  : (۱۱)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  قبرستان غيرانتفاعي (۱۳۸۹)
  ۲ -  مرگ سپيد (۱۳۸۹)
  ۳ -  درباره الي (۱۳۸۷)
  ۴ -  دلخون (۱۳۸۷)
  ۵ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)
  ۶ -  سرود تولد (۱۳۸۳)
  ۷ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)
  ۸ -  مهمان مامان (۱۳۸۲)
  ۹ -  رسم عاشق كشي (۱۳۸۱)
  ۱۰ -  قارچ سمي (۱۳۸۰)
  ۱۱ -  شب بي پايان (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   چاپ   ظهور  
 1. ظهور  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  درباره الي (۱۳۸۷)
  ۲ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)
  ۳ -  سرود تولد (۱۳۸۳)
  ۴ -  مهمان مامان (۱۳۸۲)
  ۵ -  رسم عاشق كشي (۱۳۸۱)
  ۶ -  شب بي پايان (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.