سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی سعيدی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / بازيگر (۳) / دستيار تدوين (۱) / گروه صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   بازيگر   دستيار تدوين   گروه صحنه و لباس  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  انارهاي نارس (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   بازيگر   دستيار تدوين   گروه صحنه و لباس  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چند مي گيري گريه كني (۱۳۸۴)
  ۲ -  صبحي ديگر (۱۳۸۴)
  ۳ -  سوگ سايه ها (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   بازيگر   دستيار تدوين   گروه صحنه و لباس  
 1. دستيار تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  رهاتر از دريا (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   بازيگر   دستيار تدوين   گروه صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تيغ زن (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.