سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نرجس ابراهيمی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۲) / منشي صحنه  (۶) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   منشي صحنه  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  حراج (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   منشي صحنه  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آزاد به قيد شرط (۱۳۹۵)
  ۲ -  حراج (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   منشي صحنه  
 1. منشي صحنه  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  باغ قرمز (۱۳۸۸)
  ۲ -  چهره به چهره (۱۳۸۷)
  ۳ -  حركت اول (۱۳۸۷)
  ۴ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)
  ۵ -  سوگ سايه ها (۱۳۸۲)
  ۶ -  فرياد در شب (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.