سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

خداداد جلالی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / طراح صحنه و لباس (۱) / تهيه كننده  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طراح صحنه و لباس   تهيه كننده  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سوگ سايه ها (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طراح صحنه و لباس   تهيه كننده  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سوگ سايه ها (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طراح صحنه و لباس   تهيه كننده  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سوگ سايه ها (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طراح صحنه و لباس   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سوگ سايه ها (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.