سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بابك احمديان

 

فيلم شناسی :   تصويربردار پشت صحنه (۱) / جلوه هاي ويژه (۲) / تيتراژ  (۱) فيلم شناسی :   تصويربردار پشت صحنه   جلوه هاي ويژه   تيتراژ  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هم نفس (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   تصويربردار پشت صحنه   جلوه هاي ويژه   تيتراژ  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شارلاتان (۱۳۸۳)
  ۲ -  هم نفس (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   تصويربردار پشت صحنه   جلوه هاي ويژه   تيتراژ  
 1. تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هم نفس (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.