سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هانيه بساتينی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۲) / برنامه ريز (۱) / مدير برنامه ريزي (۲) / بازيگر (۱) / طراح صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   بازيگر   طراح صحنه و لباس  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  جان دار (۱۳۹۷)
  ۲ -  امير (۱۳۹۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   بازيگر   طراح صحنه و لباس  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مغزهاي كوچك زنگ زده (۱۳۹۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   بازيگر   طراح صحنه و لباس  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  جان دار (۱۳۹۷)
  ۲ -  امير (۱۳۹۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   بازيگر   طراح صحنه و لباس  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اينك انسان (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   بازيگر   طراح صحنه و لباس  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اينك انسان (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.