سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

يوسف روحانی

  تاريخ و محل تولد
شانزدهم آذر ماه سال 1346
تهران
 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۴) / برنامه ريز (۶) / دستيار كارگردان (۳) / مشاور كارگردان (۱) / مدير برنامه ريزي (۱) / بازيگر (۱) / تصويربردار پشت صحنه  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پاي پياده (۱۳۸۷)
  ۲ -  در مه بخوان (بالاتر از آسمان) (۱۳۸۵)
  ۳ -  ميناي شهر خاموش (۱۳۸۵)
  ۴ -  بيدار شو آرزو (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه  
 1. برنامه ريز  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  من و زيبا (۱۳۹۰)
  ۲ -  پاي پياده (۱۳۸۷)
  ۳ -  ميناي شهر خاموش (۱۳۸۵)
  ۴ -  وقتي همه خواب بودند (۱۳۸۴)
  ۵ -  بيدار شو آرزو (۱۳۸۳)
  ۶ -  تهران ساعت 7 صبح (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه  
 1. دستيار كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  وقتي همه خواب بودند (۱۳۸۴)
  ۲ -  هيام (۱۳۸۲)
  ۳ -  تهران ساعت 7 صبح (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آفتابگردانهاي وحشي (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  در مه بخوان (بالاتر از آسمان) (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تهران ساعت 7 صبح (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.