سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مسعود ژاله گويان

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / دستيار كارگردان (۲) / مدير توليد  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير توليد  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آن مرد را نكشيد (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير توليد  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آن مرد را نكشيد (۱۳۸۲)
  ۲ -  او (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير توليد  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آن مرد را نكشيد (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.