سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

گلناز افضل

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / مشاور كارگردان (۱) / تهيه كننده  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   تهيه كننده  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بيتا (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   تهيه كننده  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  قرباني (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  زلزله دوم (۱۳۵۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.