سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی پورموسی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۲) / دستيار دوم كارگردان (۲) / دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۱) / گروه صحنه و لباس (۲) / دستيار صحنه  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  خاكستر و برف (۱۳۹۱)
  ۲ -  شكارچي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گناه من (۱۳۸۵)
  ۲ -  خاك سرد (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ريسمان باز (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سه و نيم (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عيار 14 (۱۳۸۷)
  ۲ -  گيس بريده (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اشك سرما (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.