سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

دانش اقباشاوی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / دستيار اول كارگردان (۴) / برنامه ريز (۲) / دستيار كارگردان (۳) / منشي صحنه (۱) / نويسنده (۲) / بازيگر (۱) / گروه فني فيلمبرداري  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  هيهات (۱۳۹۴)
  ۲ -  تاج محل (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هيچ (۱۳۸۸)
  ۲ -  شب (۱۳۸۶)
  ۳ -  هر شب تنهايي (۱۳۸۶)
  ۴ -  به رنگ ارغوان (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  رستاخيز (۱۳۹۲)
  ۲ -  به رنگ ارغوان (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري  
 1. دستيار كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  رستاخيز (۱۳۹۲)
  ۲ -  دوئل (۱۳۸۲)
  ۳ -  آواي جبرئيل (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آواي جبرئيل (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  هيهات (۱۳۹۴)
  ۲ -  تاج محل (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آن جا (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عروس آتش (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.