سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هادی محقق

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۳) / دستيار دوم كارگردان (۱) / دستيار كارگردان (۲) / نويسنده (۲) / بازيگر  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر  
 1. كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ايرو (۱۳۹۶)
  ۲ -  مميرو (۱۳۹۴)
  ۳ -  او خوب سنگ مي زند (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پيك نيك در ميدان جنگ (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دستهاي خالي (۱۳۸۵)
  ۲ -  مرزي براي زندگي (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ايرو (۱۳۹۶)
  ۲ -  مميرو (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پيك نيك در ميدان جنگ (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.