سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شبنم عرفی نژاد

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۱) / منشي صحنه (۲) / تدوين (۱) / طراح صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   منشي صحنه   تدوين   طراح صحنه و لباس  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پشت در خبري نيست (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   منشي صحنه   تدوين   طراح صحنه و لباس  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  كاناپه (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   منشي صحنه   تدوين   طراح صحنه و لباس  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  كاناپه (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   منشي صحنه   تدوين   طراح صحنه و لباس  
 1. منشي صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  غروب شد بيا (۱۳۸۳)
  ۲ -  هم نفس (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   منشي صحنه   تدوين   طراح صحنه و لباس  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پشت در خبري نيست (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   منشي صحنه   تدوين   طراح صحنه و لباس  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مجرد 40 ساله (۱۳۹۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.