سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شاهرخ رفيع

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / تهيه كننده  (۷) فيلم شناسی :   كارگردان   تهيه كننده  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  رستم و سهراب (۱۳۳۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۷)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  پيمان (۱۳۳۹)
  ۲ -  مرواريد سياه (۱۳۳۹)
  ۳ -  قاصد بهشت (۱۳۳۸)
  ۴ -  طوفان در شهر ما (۱۳۳۷)
  ۵ -  رستم و سهراب (۱۳۳۶)
  ۶ -  چهار راه حوادث (۱۳۳۴)
  ۷ -  مراد (۱۳۳۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.