سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

زری وداديان

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۲) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۲)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  بوالهوس (۱۳۳۳)
  ۲ -  تقدير چنين بود (۱۳۳۳)
  ۳ -  قيام پيشه وري (۱۳۳۳)
  ۴ -  كينه (۱۳۳۳)
  ۵ -  گمگشته (۱۳۳۳)
  ۶ -  محكوم به ازدواج (۱۳۳۳)
  ۷ -  مراد (۱۳۳۳)
  ۸ -  جدال با شيطان (۱۳۳۲)
  ۹ -  حاكم يك روزه (۱۳۳۱)
  ۱۰ -  دزد عشق (۱۳۳۱)
  ۱۱ -  زنده باد خاله (۱۳۳۱)
  ۱۲ -  عمر دوباره (۱۳۳۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.