سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

واهان طرپانچيان

 

فيلم شناسی :   فيلمبردار (۵) / تهيه كننده  (۵) فيلم شناسی :   فيلمبردار   تهيه كننده  
 1. فيلمبردار  : (۵)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  پنجمين ازدواج (۱۳۳۴)
  ۲ -  حاكم يك روزه (۱۳۳۱)
  ۳ -  زنده باد خاله (۱۳۳۱)
  ۴ -  عمر دوباره (۱۳۳۱)
  ۵ -  دستكش سفيد (۱۳۳۰)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۵)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  گناهكار (۱۳۳۲)
  ۲ -  لغزش (۱۳۳۲)
  ۳ -  زنده باد خاله (۱۳۳۱)
  ۴ -  عمر دوباره (۱۳۳۱)
  ۵ -  دستكش سفيد (۱۳۳۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.