سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شهاب شمسايی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / دستيار توليد (۱) / مدير تداركات (۲) / تداركات (۱) / دستيار تداركات (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  انتظار (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آتشكار (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. مدير تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شب حورا (۱۳۸۶)
  ۲ -  زمان مي ايستد (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شام عروسي (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ترديد (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ستاره ها (جلد 3: ستاره بود) (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.