سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا عربی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / طراح چهره پردازي (۲) / چهره پرداز (۷) / دستيار چهره پرداز  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز  
 1. طراح چهره پردازي  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  حمال طلا (۱۳۹۷)
  ۲ -  خداحافظ دختر شيرازي (۱۳۹۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز  
 1. چهره پرداز  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  فرشته ها با هم مي آيند (۱۳۹۲)
  ۲ -  خوابم مي آد (۱۳۹۰)
  ۳ -  پيتزا مخلوط (۱۳۸۹)
  ۴ -  خانه روشن (۱۳۸۴)
  ۵ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)
  ۶ -  تنهام نگذار (۱۳۸۳)
  ۷ -  خوابگاه دختران (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز  
 1. دستيار چهره پرداز  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  به هدف شليك كن (۱۳۸۷)
  ۲ -  نيوه مانگ (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.