سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهرنگ توفيقی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۴) / برنامه ريز (۴) / دستيار كارگردان (۱) / مدير توليد  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير توليد  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پوپك و مش ماشاالله (۱۳۸۸)
  ۲ -  به آهستگي (۱۳۸۴)
  ۳ -  باغهاي كندلوس (۱۳۸۳)
  ۴ -  عاشق مترسك (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير توليد  
 1. برنامه ريز  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  به آهستگي (۱۳۸۴)
  ۲ -  باغهاي كندلوس (۱۳۸۳)
  ۳ -  چند تار مو (۱۳۸۲)
  ۴ -  عاشق مترسك (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير توليد  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چند تار مو (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير توليد  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چند تار مو (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.