سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جواد شفق

 

فيلم شناسی :   تهيه كننده (۱) / مجري طرح (۱) / گروه توليد (۱) / مدير توليد  (۳) فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  فرمان آتش (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  رامي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بانوي من (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد  
 1. مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  رامي (۱۳۸۵)
  ۲ -  هوو (۱۳۸۴)
  ۳ -  آزادي سرخ (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.