سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهنام شهيدی

 

فيلم شناسی :   گروه كارگرداني (۲) / تهيه كننده (۱) / مجري طرح (۲) / مدير توليد (۱) / سرمايه گذار  (۴) فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار  
 1. گروه كارگرداني  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تلافي (۱۳۸۶)
  ۲ -  بي وفا (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سايه (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تلافي (۱۳۸۶)
  ۲ -  بي وفا (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مجردها (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار  
 1. سرمايه گذار  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تلافي (۱۳۸۶)
  ۲ -  بي وفا (۱۳۸۵)
  ۳ -  مجردها (۱۳۸۳)
  ۴ -  دختر ايروني (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.