سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

داريوش عبادی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۵) / برنامه ريز (۳) / دستيار كارگردان (۱) / مدير برنامه ريزي (۱) / مدير توليد  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   مدير توليد  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ديو و دلبر (۱۳۸۹)
  ۲ -  زادبوم (۱۳۸۷)
  ۳ -  كارناوال مرگ (۱۳۸۷)
  ۴ -  تقاطع (۱۳۸۴)
  ۵ -  گپ (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   مدير توليد  
 1. برنامه ريز  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زادبوم (۱۳۸۷)
  ۲ -  تقاطع (۱۳۸۴)
  ۳ -  گپ (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   مدير توليد  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دختر ايروني (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   مدير توليد  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ديو و دلبر (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   مدير توليد  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آشغال هاي دوست داشتني (۱۳۹۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.