سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

افشين رضايی

  تاريخ و محل تولد
هشتم فروردين ماه سال 1350
لاهيجان

 زندگينامه  

افشين رضايي متولد فروردين 1350 لاهيجان، دانشجوي ادبيات نمايشي از دانشگاه آزاد اسلامي اراك. وي فعاليت هنري خود را از سال 1375 به عنوان خبرنگار مطبوعات سينمايي آغاز كرد و از سال 1378 بعنوان مدير روابط عمومي در فيلم هاي سينمايي و مجموعه هاي تلويزيوني به كارش ادامه داد. در سال 1382 با حضور در فيلم «هم نفس» به عنوان دستيار كارگردان وارد سينماي حرفه اي شد. او همچنين عضو كانون دستياران و برنامه ريزان خانه سينما است.

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۶) / برنامه ريز (۱۱) / دستيار دوم كارگردان (۷) / دستيار كارگردان (۱) / مدير روابط عمومي (۳۰) / مدير برنامه ريزي (۳) / بازيگر (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   مدير برنامه ريزي   بازيگر   با تشكر از  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  در دنياي تو ساعت چند است؟ (۱۳۹۳)
  ۲ -  پله آخر (۱۳۹۰)
  ۳ -  ديگري (۱۳۸۸)
  ۴ -  عروسك (۱۳۸۸)
  ۵ -  آقاي هفت رنگ (۱۳۸۷)
  ۶ -  شكار روباه (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   مدير برنامه ريزي   بازيگر   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۱۱)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  دسته دختران (۱۴۰۰)
  ۲ -  مصلحت (۱۳۹۹)
  ۳ -  دوزيست (۱۳۹۸)
  ۴ -  مغز استخوان (۱۳۹۸)
  ۵ -  متري شش و نيم (۱۳۹۷)
  ۶ -  وارونگي (۱۳۹۴)
  ۷ -  در دنياي تو ساعت چند است؟ (۱۳۹۳)
  ۸ -  موقت (۱۳۹۳)
  ۹ -  پله آخر (۱۳۹۰)
  ۱۰ -  ديگري (۱۳۸۸)
  ۱۱ -  عروسك (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   مدير برنامه ريزي   بازيگر   با تشكر از  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)
  ۲ -  زمستان است (۱۳۸۴)
  ۳ -  ستاره ها (جلد 1: ستاره مي شود) (۱۳۸۴)
  ۴ -  ستاره ها (جلد 2: ستاره است) (۱۳۸۴)
  ۵ -  ستاره ها (جلد 3: ستاره بود) (۱۳۸۴)
  ۶ -  سرتو بدزد رفيق (۱۳۸۴)
  ۷ -  گل يخ (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   مدير برنامه ريزي   بازيگر   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هم نفس (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   مدير برنامه ريزي   بازيگر   با تشكر از  
 1. مدير روابط عمومي  : (۳۰)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تاكسي نارنجي (۱۳۸۷)
  ۲ -  حوالي اتوبان (۱۳۸۷)
  ۳ -  جعبه موسيقي (۱۳۸۶)
  ۴ -  خروس جنگي (۱۳۸۶)
  ۵ -  سنگ، كاغذ، قيچي (۱۳۸۵)
  ۶ -  مقلد شيطان (۱۳۸۵)
  ۷ -  يك قدم تا خدا (۱۳۸۵)
  ۸ -  از دوردست (۱۳۸۴)
  ۹ -  ستاره ها (جلد 1: ستاره مي شود) (۱۳۸۴)
  ۱۰ -  ستاره ها (جلد 2: ستاره است) (۱۳۸۴)
  ۱۱ -  ستاره ها (جلد 3: ستاره بود) (۱۳۸۴)
  ۱۲ -  سرتو بدزد رفيق (۱۳۸۴)
  ۱۳ -  شام عروسي (۱۳۸۴)
  ۱۴ -  به رنگ ارغوان (۱۳۸۳)
  ۱۵ -  رازها (۱۳۸۳)
  ۱۶ -  مجردها (۱۳۸۳)
  ۱۷ -  آقا (۱۳۸۲)
  ۱۸ -  جوان ايراني (۱۳۸۲)
  ۱۹ -  سربازهاي جمعه (۱۳۸۲)
  ۲۰ -  معادله (۱۳۸۲)
  ۲۱ -  هم نفس (۱۳۸۲)
  ۲۲ -  جوجه اردك من (۱۳۸۱)
  ۲۳ -  دختر ايروني (۱۳۸۱)
  ۲۴ -  روياي جواني (۱۳۸۱)
  ۲۵ -  زهر عسل (۱۳۸۱)
  ۲۶ -  عشق فيلم (۱۳۸۱)
  ۲۷ -  اثيري (۱۳۸۰)
  ۲۸ -  بالاي شهر پايين شهر (۱۳۸۰)
  ۲۹ -  بانوي كوچك (۱۳۸۰)
  ۳۰ -  رنگ شب (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   مدير برنامه ريزي   بازيگر   با تشكر از  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  رضا (۱۳۹۶)
  ۲ -  لانتوري (۱۳۹۴)
  ۳ -  آسمان آفتابي نيست (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   مدير برنامه ريزي   بازيگر   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گل يخ (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   مدير برنامه ريزي   بازيگر   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زمستان است (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.