سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كيومرث عباسی

 

فيلم شناسی :   گروه توليد (۱) / مدير توليد (۱) / جانشين مدير توليد (۱) / دستيار توليد (۱) / تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مارمولك (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  غلامرضا تختي (۱۳۹۷)


 فيلم شناسی :   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   تداركات   دستيار تداركات  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ويلايي ها (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دو (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بيد مجنون (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خداحافظ رفيق (اپيزود اول، خداحافظ رفيق) (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.