سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن مرادی

 

فيلم شناسی :   حمل و نقل (۱) / لابراتوار (۱۱) / چاپ  (۱۱) فيلم شناسی :   حمل و نقل   لابراتوار   چاپ  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ماه پيشوني (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   حمل و نقل   لابراتوار   چاپ  
 1. لابراتوار  : (۱۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  اعتراف (۱۳۴۵)
  ۲ -  زن و عروسك هايش (۱۳۴۴)
  ۳ -  شيرمرد (۱۳۴۴)
  ۴ -  شيطون بلا (۱۳۴۴)
  ۵ -  قهرمان قهرمانان (۱۳۴۴)
  ۶ -  گنج قارون (۱۳۴۴)
  ۷ -  مو طلايي شهر ما (۱۳۴۴)
  ۸ -  يك پارچه آقا (۱۳۴۴)
  ۹ -  دهكده طلايي (۱۳۴۳)
  ۱۰ -  زندگي دوزخي (۱۳۴۳)
  ۱۱ -  وسوسه (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   حمل و نقل   لابراتوار   چاپ  
 1. چاپ  : (۱۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  اعتراف (۱۳۴۵)
  ۲ -  زن و عروسك هايش (۱۳۴۴)
  ۳ -  شيرمرد (۱۳۴۴)
  ۴ -  شيطون بلا (۱۳۴۴)
  ۵ -  قهرمان قهرمانان (۱۳۴۴)
  ۶ -  گنج قارون (۱۳۴۴)
  ۷ -  مو طلايي شهر ما (۱۳۴۴)
  ۸ -  يك پارچه آقا (۱۳۴۴)
  ۹ -  دهكده طلايي (۱۳۴۳)
  ۱۰ -  زندگي دوزخي (۱۳۴۳)
  ۱۱ -  وسوسه (۱۳۴۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.