سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ملك پور

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / فيلمبردار  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  شيطان سفيد (۱۳۴۴)
  ۲ -  فرياد دهكده (۱۳۴۴)
  ۳ -  سركش (۱۳۴۳)
  ۴ -  اشك شوق (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  به اميد ديدار (۱۳۵۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.