سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اكبر تبريزی

 

فيلم شناسی :   امور فني صدا (۱) / برش نگاتيو (۱) / چاپ  (۱) فيلم شناسی :   امور فني صدا   برش نگاتيو   چاپ  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  ستاره اي چشمك زد (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   امور فني صدا   برش نگاتيو   چاپ  
 1. برش نگاتيو  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  كشتي نوح (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   امور فني صدا   برش نگاتيو   چاپ  
 1. چاپ  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  مزد خونين (۱۳۴۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.