سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهوش

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۸) / خواننده (۲) / حركات موزون  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   حركات موزون  
 1. بازيگر  : (۸)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  دختري از اصفهان (۱۳۳۹)
  ۲ -  از پاريس برگشته (۱۳۳۸)
  ۳ -  دو عروس براي سه برادر (۱۳۳۸)
  ۴ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۳۸)
  ۵ -  شاباجي خانم (۱۳۳۷)
  ۶ -  برهنه خوشحال (۱۳۳۶)
  ۷ -  نردبان ترقي (۱۳۳۶)
  ۸ -  ليلي و مجنون (۱۳۳۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   حركات موزون  
 1. خواننده  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  گل گمشده (۱۳۴۱)
  ۲ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۳۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   حركات موزون  
 1. حركات موزون  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  گل گمشده (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.