سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ايرج خواجه نصيری

 

فيلم شناسی :   فيلمبردار (۸) / تدوين  (۶) فيلم شناسی :   فيلمبردار   تدوين  
 1. فيلمبردار  : (۸)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  گناه من چيست (۱۳۴۳)
  ۲ -  انتقام روح (۱۳۴۱)
  ۳ -  بيوه هاي خندان (۱۳۴۰)
  ۴ -  تازه به دوران رسيده (۱۳۴۰)
  ۵ -  دام عشق (۱۳۴۰)
  ۶ -  آرشين مالالان (۱۳۳۹)
  ۷ -  پسر دريا (۱۳۳۸)
  ۸ -  شاباجي خانم (۱۳۳۷)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   تدوين  
 1. تدوين  : (۶)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  آراس خان (۱۳۴۲)
  ۲ -  مردها و جاده ها (۱۳۴۲)
  ۳ -  انتقام روح (۱۳۴۱)
  ۴ -  اهريمن زيبا (۱۳۴۱)
  ۵ -  سوداگران مرگ (۱۳۴۱)
  ۶ -  كلاه مخملي (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.