سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اسكندر مينايی

 

فيلم شناسی :   انتخاب موزيك (۱) / صدابردار (۳) / ميكس (۴) / امور فني صدا (۲) / ضبط ديالوگ (۱) / برش نگاتيو (۱) / امور فني  (۸) فيلم شناسی :   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   ضبط ديالوگ   برش نگاتيو   امور فني  
 1. انتخاب موزيك  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  گربه وحشي (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   ضبط ديالوگ   برش نگاتيو   امور فني  
 1. صدابردار  : (۳)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  در دنيا بيگانه بودم (۱۳۴۴)
  ۲ -  شيرمرد (۱۳۴۴)
  ۳ -  زن ها فرشته اند (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   ضبط ديالوگ   برش نگاتيو   امور فني  
 1. ميكس  : (۴)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  آقا دزده (۱۳۴۵)
  ۲ -  در ميان فرشته ها (۱۳۴۳)
  ۳ -  زن ها فرشته اند (۱۳۴۲)
  ۴ -  زمين تلخ (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   ضبط ديالوگ   برش نگاتيو   امور فني  
 1. امور فني صدا  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  آقا دزده (۱۳۴۵)
  ۲ -  در ميان فرشته ها (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   ضبط ديالوگ   برش نگاتيو   امور فني  
 1. ضبط ديالوگ  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  زن ها فرشته اند (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   ضبط ديالوگ   برش نگاتيو   امور فني  
 1. برش نگاتيو  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  زمين تلخ (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   انتخاب موزيك   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   ضبط ديالوگ   برش نگاتيو   امور فني  
 1. امور فني  : (۸)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  دهكده طلايي (۱۳۴۳)
  ۲ -  با معرفت ها (۱۳۴۲)
  ۳ -  جدال به خاطر عشق (۱۳۴۲)
  ۴ -  دختر ساري (۱۳۴۲)
  ۵ -  زن ها فرشته اند (۱۳۴۲)
  ۶ -  طلاق (۱۳۴۲)
  ۷ -  دخترها اينطور دوست دارند (۱۳۴۱)
  ۸ -  مكر ابليس (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.