سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جمشيد

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مدير تهيه (۱) / انتخاب موزيك (۱) / خواننده (۱) / صدابردار (۱۷) / ميكس (۱) / دستيار صدابردار (۱) / سينكرون (۱) / افكت  (۲۰) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   انتخاب موزيك   خواننده   صدابردار   ميكس   دستيار صدابردار   سينكرون   افكت  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  ببر رينگ (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   انتخاب موزيك   خواننده   صدابردار   ميكس   دستيار صدابردار   سينكرون   افكت  
 1. مدير تهيه  : (۱)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  پيمان دوستي (۱۳۳۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   انتخاب موزيك   خواننده   صدابردار   ميكس   دستيار صدابردار   سينكرون   افكت  
 1. انتخاب موزيك  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بابا گلي به جمالت (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   انتخاب موزيك   خواننده   صدابردار   ميكس   دستيار صدابردار   سينكرون   افكت  
 1. خواننده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  جاهل و رقاصه (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   انتخاب موزيك   خواننده   صدابردار   ميكس   دستيار صدابردار   سينكرون   افكت  
 1. صدابردار  : (۱۷)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  تلافي (۱۳۵۶)
  ۲ -  سرباز (۱۳۵۶)
  ۳ -  آتش جنوب (۱۳۵۵)
  ۴ -  جايزه (۱۳۵۵)
  ۵ -  سه رفيق (۱۳۵۵)
  ۶ -  والده آقا مصطفي (۱۳۵۵)
  ۷ -  پلنگ در شب (۱۳۵۴)
  ۸ -  جنجال (۱۳۵۴)
  ۹ -  دفاع از ناموس (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  سارق (۱۳۵۴)
  ۱۱ -  عبور از مرز زندگي (۱۳۵۴)
  ۱۲ -  عمو فوتبالي (۱۳۵۴)
  ۱۳ -  هوس (۱۳۵۴)
  ۱۴ -  بنده خدا (۱۳۵۳)
  ۱۵ -  جوجه فكلي (۱۳۵۳)
  ۱۶ -  گلنسا در پاريس (۱۳۵۳)
  ۱۷ -  مراد برقي و هفت دخترون (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   انتخاب موزيك   خواننده   صدابردار   ميكس   دستيار صدابردار   سينكرون   افكت  
 1. ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بابا گلي به جمالت (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   انتخاب موزيك   خواننده   صدابردار   ميكس   دستيار صدابردار   سينكرون   افكت  
 1. دستيار صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  تيرانداز (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   انتخاب موزيك   خواننده   صدابردار   ميكس   دستيار صدابردار   سينكرون   افكت  
 1. سينكرون  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  صلات ظهر (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   انتخاب موزيك   خواننده   صدابردار   ميكس   دستيار صدابردار   سينكرون   افكت  
 1. افكت  : (۲۰)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  تلافي (۱۳۵۶)
  ۲ -  سرباز (۱۳۵۶)
  ۳ -  نان و نمك (۱۳۵۶)
  ۴ -  آتش جنوب (۱۳۵۵)
  ۵ -  جايزه (۱۳۵۵)
  ۶ -  رابطه جواني (۱۳۵۵)
  ۷ -  سه رفيق (۱۳۵۵)
  ۸ -  والده آقا مصطفي (۱۳۵۵)
  ۹ -  دختر نگو، بلا بگو (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  دفاع از ناموس (۱۳۵۴)
  ۱۱ -  سارق (۱۳۵۴)
  ۱۲ -  عبور از مرز زندگي (۱۳۵۴)
  ۱۳ -  عمو فوتبالي (۱۳۵۴)
  ۱۴ -  غلام زنگي (۱۳۵۴)
  ۱۵ -  هوس (۱۳۵۴)
  ۱۶ -  قفس (۱۳۵۳)
  ۱۷ -  مراد برقي و هفت دخترون (۱۳۵۳)
  ۱۸ -  هرجايي (۱۳۵۳)
  ۱۹ -  شرور (۱۳۵۲)
  ۲۰ -  قيامت عشق (۱۳۵۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.