سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

صمد

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / گروه فني (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  جنجال (۱۳۵۴)
  ۲ -  هفت دلاور (۱۳۵۲)
  ۳ -  عطش (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  عطش (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  هوس (۱۳۵۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.