سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بيك خان

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / بازيگر  (۶) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  جادو (۱۳۳۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  جادو (۱۳۳۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  پيمان (۱۳۳۹)
  ۲ -  ماجراي جنگل (۱۳۳۹)
  ۳ -  پيمان دوستي (۱۳۳۸)
  ۴ -  آخرين شب (۱۳۳۴)
  ۵ -  جادو (۱۳۳۴)
  ۶ -  ولگرد (۱۳۳۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.