سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ايرج فره وشی

 

فيلم شناسی :   فيلمبردار (۱۳) / دستيار فيلمبردار (۱) / تهيه كننده  (۱) فيلم شناسی :   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تهيه كننده  
 1. فيلمبردار  : (۱۳)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  كمربند زرين (۱۳۴۹)
  ۲ -  دختر همسايه (۱۳۴۰)
  ۳ -  ستارگان مي درخشند (۱۳۳۹)
  ۴ -  انگشتر جادو (۱۳۳۷)
  ۵ -  عروس دجله (۱۳۳۳)
  ۶ -  جدال با شيطان (۱۳۳۲)
  ۷ -  مريم (۱۳۳۲)
  ۸ -  ملانصرالدين (۱۳۳۲)
  ۹ -  ميهن پرست (۱۳۳۲)
  ۱۰ -  حاكم يك روزه (۱۳۳۱)
  ۱۱ -  ياغي (۱۳۳۱)
  ۱۲ -  يك نگاه (۱۳۳۱)
  ۱۳ -  پريچهر (۱۳۳۰)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تهيه كننده  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  بهلول (۱۳۳۶)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  ستارگان مي درخشند (۱۳۳۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.