سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رامش

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / خواننده  (۱۸) فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  خيالاتي (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده  
 1. خواننده  : (۱۸)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  تنهايي (۱۳۵۵)
  ۲ -  چلچراغ (۱۳۵۵)
  ۳ -  عنتر و منتر (۱۳۵۵)
  ۴ -  پريزاد (۱۳۵۲)
  ۵ -  تيغ آفتاب (۱۳۵۲)
  ۶ -  جبار سرجوخه فراري (۱۳۵۲)
  ۷ -  حريص (۱۳۵۲)
  ۸ -  صخره سياه (۱۳۵۲)
  ۹ -  مرواريد (۱۳۵۲)
  ۱۰ -  خردجال (۱۳۵۱)
  ۱۱ -  طغرل (۱۳۵۱)
  ۱۲ -  فرار از زندگي (۱۳۵۱)
  ۱۳ -  پهلوان در قرن اتم (۱۳۵۰)
  ۱۴ -  رسواي عشق (۱۳۵۰)
  ۱۵ -  پا برهنه ها (۱۳۴۷)
  ۱۶ -  گرداب گناه (۱۳۴۷)
  ۱۷ -  نخاله قهرمان (۱۳۴۵)
  ۱۸ -  خروس جنگي (۱۳۴۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.