سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شيرازی

 

فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از (۱) / بازيگر (۱) / فيلمبردار (۱) / تهيه كننده (۱) / شعر  (۲) فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از   بازيگر   فيلمبردار   تهيه كننده   شعر  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  غيرت (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از   بازيگر   فيلمبردار   تهيه كننده   شعر  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  پلنگ در شب (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از   بازيگر   فيلمبردار   تهيه كننده   شعر  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  مادموازل خاله (۱۳۳۶)


 فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از   بازيگر   فيلمبردار   تهيه كننده   شعر  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  دو كبوتر (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از   بازيگر   فيلمبردار   تهيه كننده   شعر  
 1. شعر  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  سكه شانس (۱۳۴۹)
  ۲ -  كوچه مردها (۱۳۴۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.