سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

امير عزيزی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / گروه كارگرداني (۱) / نويسنده (۱) / بازيگر (۳) / تصويربردار (۱) / كارگردان صحنه (۱) / گروه تداركات  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تصويربردار   كارگردان صحنه   گروه تداركات  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  موقت (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تصويربردار   كارگردان صحنه   گروه تداركات  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  فاصله (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تصويربردار   كارگردان صحنه   گروه تداركات  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  موقت (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تصويربردار   كارگردان صحنه   گروه تداركات  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  من عاشق سپيده صبح‌ام (۱۳۹۱)
  ۲ -  ضد گلوله (۱۳۹۰)
  ۳ -  موج سوم (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تصويربردار   كارگردان صحنه   گروه تداركات  
 1. تصويربردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  موج سوم (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تصويربردار   كارگردان صحنه   گروه تداركات  
 1. كارگردان صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  موج سوم (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تصويربردار   كارگردان صحنه   گروه تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خوابگاه دختران (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.