سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد گرجی

 

فيلم شناسی :   ضبط موسيقي  (۹) فيلم شناسی :   ضبط موسيقي  
 1. ضبط موسيقي  : (۹)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  بدكاران (۱۳۵۲)
  ۲ -  محبوب بچه ها (۱۳۵۲)
  ۳ -  توبه (۱۳۵۱)
  ۴ -  علي سورچي (۱۳۵۱)
  ۵ -  فتنه چكمه پوش (۱۳۵۱)
  ۶ -  بده در راه خدا (۱۳۵۰)
  ۷ -  عزيز قرقي (۱۳۵۰)
  ۸ -  عمو يادگار (۱۳۵۰)
  ۹ -  حسن كچل (۱۳۴۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.