سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی علايی

 

فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي (۲) / بازيگر (۱) / مشاور تهيه كننده (۱) / فيلمبردار (۵) / دستيار فيلمبردار  (۲) فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   مشاور تهيه كننده   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار  
 1. مدير روابط عمومي  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قصه عشق (۱۳۸۵)
  ۲ -  پروانه اي در باد (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   مشاور تهيه كننده   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  جيب بر خيابان جنوبي (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   مشاور تهيه كننده   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار  
 1. مشاور تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  در امتداد شهر (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   مشاور تهيه كننده   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار  
 1. فيلمبردار  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  ايواللّه (۱۳۵۰)
  ۲ -  پهلوان بابا (۱۳۵۰)
  ۳ -  خانه به دوشان (۱۳۵۰)
  ۴ -  رعد و برق (۱۳۵۰)
  ۵ -  مرد صحرا (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   مشاور تهيه كننده   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  آتش و خاكستر (۱۳۳۹)
  ۲ -  آرامش قبل از طوفان (۱۳۳۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.