سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عماد رام

نام اصلي: عمادالدين رام
 

فيلم شناسی :   آهنگساز (۱) / نوازنده (۵) / خواننده  (۶) فيلم شناسی :   آهنگساز   نوازنده   خواننده  
 1. آهنگساز  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مطرب (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   نوازنده   خواننده  
 1. نوازنده  : (۵)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  جاده زرين سمرقند (۱۳۴۶)
  ۲ -  زشت و زيبا (۱۳۴۴)
  ۳ -  صيادان نمكزار (۱۳۴۴)
  ۴ -  گل هاي گيلان (۱۳۴۳)
  ۵ -  مسافري از بهشت (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   نوازنده   خواننده  
 1. خواننده  : (۶)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  آب نبات چوبي (۱۳۵۱)
  ۲ -  جهنم + من (۱۳۵۱)
  ۳ -  مطرب (۱۳۵۱)
  ۴ -  نقره داغ (۱۳۵۰)
  ۵ -  جاده زرين سمرقند (۱۳۴۶)
  ۶ -  گل هاي گيلان (۱۳۴۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.