سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كيومرث درم بخش

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / نويسنده (۱) / تهيه كننده (۱) / عكس (۵) / تدوين  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   عكس   تدوين  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  بنكو پستچي ايل (۱۳۸۱)
  ۲ -  بوف كور (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   عكس   تدوين  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بنكو پستچي ايل (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   عكس   تدوين  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بنكو پستچي ايل (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   عكس   تدوين  
 1. عكس  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  گوزنها (۱۳۵۳)
  ۲ -  تنگسير (۱۳۵۲)
  ۳ -  خاك (۱۳۵۲)
  ۴ -  شيخ صالح (۱۳۵۲)
  ۵ -  بيتا (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   عكس   تدوين  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بنكو پستچي ايل (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.