سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هوشنگ مرادی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / مشاور فيلمنامه (۱) / بازيگر (۷) / پشتيباني توليد (۱) / سرپرست گويندگان (۳) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   پشتيباني توليد   سرپرست گويندگان   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  چهل طوطي (۱۳۳۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   پشتيباني توليد   سرپرست گويندگان   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  چهل طوطي (۱۳۳۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   پشتيباني توليد   سرپرست گويندگان   با تشكر از  
 1. مشاور فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  موميايي (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   پشتيباني توليد   سرپرست گويندگان   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  يك قدم تا مرگ (۱۳۴۰)
  ۲ -  انگشتر جادو (۱۳۳۷)
  ۳ -  چهل طوطي (۱۳۳۷)
  ۴ -  نردبان ترقي (۱۳۳۶)
  ۵ -  شب نشيني در جهنم (۱۳۳۵)
  ۶ -  كلاه غيبي (۱۳۳۵)
  ۷ -  دماغ سوخته ها (۱۳۳۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   پشتيباني توليد   سرپرست گويندگان   با تشكر از  
 1. پشتيباني توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مرگ سپيد (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   پشتيباني توليد   سرپرست گويندگان   با تشكر از  
 1. سرپرست گويندگان  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  آرامش در حضور ديگران (۱۳۵۱)
  ۲ -  موميايي (۱۳۴۵)
  ۳ -  در جستجوي داماد (۱۳۳۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   پشتيباني توليد   سرپرست گويندگان   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اعاده امنيت (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.