سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

صنعان كيانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / مدير تهيه (۲) / چهره پرداز (۲۴) / مدير تداركات (۵) / تداركات  (۴) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  پستچي (۱۳۵۱)
  ۲ -  نبرد غول ها (۱۳۴۴)
  ۳ -  جاهل ها و ژيگول ها (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير تهيه  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  يك مرد يك شهر (۱۳۵۰)
  ۲ -  ميليونر فراري (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات  
 1. چهره پرداز  : (۲۴)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  اگر برگي نريزد (۱۳۵۵)
  ۲ -  خاك (۱۳۵۲)
  ۳ -  مغربي (۱۳۵۲)
  ۴ -  درختان ايستاده مي ميرند (۱۳۵۰)
  ۵ -  رسواي عشق (۱۳۵۰)
  ۶ -  دزد سياهپوش (۱۳۴۷)
  ۷ -  بي عشق هرگز (۱۳۴۵)
  ۸ -  سه ناقلا در ژاپن (۱۳۴۵)
  ۹ -  مرد و نامرد (۱۳۴۵)
  ۱۰ -  ميليونر فراري (۱۳۴۵)
  ۱۱ -  دنياي پول (۱۳۴۴)
  ۱۲ -  زشت و زيبا (۱۳۴۴)
  ۱۳ -  زن و عروسك هايش (۱۳۴۴)
  ۱۴ -  سه كارآگاه خصوصي (۱۳۴۴)
  ۱۵ -  نبرد غول ها (۱۳۴۴)
  ۱۶ -  ببر رينگ (۱۳۴۳)
  ۱۷ -  جاهل ها و ژيگول ها (۱۳۴۳)
  ۱۸ -  دختر ولگرد (۱۳۴۳)
  ۱۹ -  دختران با معرفت (۱۳۴۳)
  ۲۰ -  دزد شهر (۱۳۴۳)
  ۲۱ -  آقاي هفت رنگ (۱۳۴۲)
  ۲۲ -  فرشته اي در خانه من (۱۳۴۲)
  ۲۳ -  قرباني هوس (۱۳۴۲)
  ۲۴ -  مادر فداكار (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مغربي (۱۳۵۲)
  ۲ -  خواستگار (۱۳۵۱)
  ۳ -  الكلي (۱۳۵۰)
  ۴ -  درختان ايستاده مي ميرند (۱۳۵۰)
  ۵ -  رسواي عشق (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات  
 1. تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  خاك (۱۳۵۲)
  ۲ -  پستچي (۱۳۵۱)
  ۳ -  خواستگار (۱۳۵۱)
  ۴ -  ستارخان (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.